Chữa bệnh cương dương do bại tinh trở khiếu

Nguyên nhân: Sinh hoạt tình dục vô độ, kìm giữ tinh không cho xuất ra, làm bại tinh lưu trệ.

Read more